SCANNINGER

Her får du et overblik over vores graviditetsscanninger

5/5 på både Google & Facebook

VORES SCANNINGER

Her kan du læse om vores forskellige scanninger. Klik på de forskellige scanninger for at læse mere.

Du kan også vælge én af vores scanningspakker. Se vores scanningspakker her

Tidlig scanning

Uge 5 – 12

Kønsscanning Basis

Uge 16 – 40

3D / 4D scanning

Uge 25 – 34

Nakkefoldsscanning

Uge 11+6 – 13+6

Kønsscanning Plus

(Tidlig misdannelsesscanning) – Uge 16 – 21+2

Vægt- og flowscanning

Uge 26 – 42

Tryghedssscanning

Uge 14 – 40

Misdannelsesscanning

Uge 19 – 21+4

Livmoderhalsscanning

Alle uger under graviditeten

VORES SCANNINGER

Her kan du læse om vores forskellige scanninger. Du kan også vælge én af vores scanningspakker. Se vores scanningspakker her

 Klik på de forskellige scanninger for at læse mere

Tidlig scanning

Uge 5 – 12

Nakkefoldsscanning

Uge 11+6 – 13+6

Trivselssscanning

Uge 14 – 42

Kønsscanning Basis

Uge 16 – 40

Kønsscanning Plus

 (tidlig misdannelsesscanning) – Uge 16 – 21+2

Misdannelsesscanning

Uge 19 – 21+4

3D / 4D scanning

Uge 25 – 34

Vægt- og flowscanning

Uge 26 – 42

Livmoderhalsscanning

Alle uger under graviditeten

SCANNINGSPAKKER

BASIS pakken

I alt 3 scanninger

BASIS pakken er for den, der vil følge graviditeten i alle tre trimestre.

 • Tidlig scanning
 • Kønsscanning Plus
 • 3D/4D scanning
 • Samlet værdi: 3.000 kr

Kr 2.395

PLUS pakken

I alt 6 scanninger

PLUS pakken er for den, der vil følge graviditeten tæt hele vejen.

 • 2 tidlige scanninger
 • Misdannelsesscanning (inkl. køn)
 • 3D/4D scanning
 • 2 vægt- og flowscanninger
 • Samlet værdi: 5.000 kr

Kr 3.995

DE LUXE pakken

8 scanninger

DE LUXE pakken er for den, der ikke vil gå glip af noget.

 • 2 tidlige scanninger
 • Misdannelsesscanning (inkl. køn)
 • 3D/4D scanning
 • 2 vægt- og flowscanninger
 • 2 scanninger efter eget ønske
 • Samlet værdi: 7.600 kr

Kr5.995

VORES SCANNINGER

Tidlig scanning

En tidlig scanning er ofte det første kig til den lille nye. Her kan vi se: Hjerteblink, barnet bevæge sig, om du er gravid med ét barn, om graviditeten sidder i livmoderen og give et cirka termin.

Hvornår: Uge 5-12
Tid: Op til 30 minutter
Pris: 500 kroner (inkl. fysiske billeder samt video og billeder til telefonen)
Studierabat: 25%

Læs mere om Tidlig scanning

Til en tidlig scanning (også kaldet for terminsscanning) scanner vi efter ovenfornævnte ting.

Du kan sagtens blive scannet fra uge 5+0, men det kan i nogle tilfælde være for tidligt til at visualisere fosteret og hjerteblink. Hjerteblink ses typisk fra uge 6+4. Kommer du for tidligt til at se ovenstående, tilbydes du en opfølgningsscanning 2 uger senere uden ekstra beregning.

Terminen fastsættes ud fra barnets hoved-hale mål (CRL-mål). Du vil få en endelig fastsættelse af din termin, når du scannes til 1. trimester scanning på den offentlige scanningsafdeling, hvor du hører til. Når din termin er fastsat hér, ændrer den sig ikke mere.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at supplere den udvendige scanning (gennem maveskindet) med en indvendig scanning (gennem skeden). Fosteret er nemlig meget lille på dette tidspunkt, og derfor kan hjerteaktion i nogle tilfælde være umulighed at afgøre uden en vaginal scanning.

Nakkefoldsscanning

Til nakkefoldsscanningen tester vi, om der er høj/lav sandsynlighed for, at barnet har en kromosomafvigelse, herunder Downs syndrom. Derudover undersøger vi det samme, som til en Tidlig scanning, som du kan læse om ovenfor.

Hvornår: Uge 11+6-13+6
Tid: Op til 40 minutter
Pris: 1.000 kroner (inkl. fysiske billeder samt video og billeder til telefonen)
Studierabat: 25%
Husk at medbringe svaret på Doubletesten fra egen læge

Læs mere om Nakkefoldsscanning

Ved en scanning i 1. trimester (Tidlig scanning) vurderer vi, om der er hjerteblink, om graviditeten sidder i livmoderen, og om du er gravid med mere end ét barn.

Her vil vi også gerne udelukke flere alvorlige misdannelser. Vi kigger derfor efter, om barnets kranieknogle er dannet, om hjernes udvikling er alderssvarende, om bugvæggen har lukket sig, der hvor navlesnoren kommer ud af barnets mave. Det er også muligt at give dig en ca. termin.

Hvis du skal scannes på den offentlige scanningsafdeling, du hører til, vil de fastsætte din endelige termin her.

Hvis du/I ønsker en nakkefoldscanning, er det mulig i uge 11+6-13+6.

En nakkefoldscanning er et tilvalg/supplement, hvis du/I ønsker en vurdering af, om der er høj eller lav (normal) risiko for at barnet har en kromosomafvigelse, herunder Downs syndrom (Trisomi 21).

Risikovurderingen beregnes ud fra mors alder, barnets alder på scanningstidspunktet, tykkelsen på barnets nakkefold, svaret på doubletesten, på mors etnicitet, samt om mor ryger. Metoden finder ca. 90 % af alle fostre med kromosomafvigelse.

Doubletesten er en blodprøve, der tages på mor mellem uge 8+0 og optimalt inden uge 10+0. Blodprøven tages hos egen læge, og du bedes medbringe svaret til scanningen.

Skulle der være en øget sandsynlighed for kromosomafvigelse, vil du blive henvist til yderligere undersøgelse/information på det hospital, du tilhører.

Hvis du/I ikke ønsker en risikovurdering af sandsynligheden for kromosomafvigelse, er det naturligvis muligt at fravælge selve nakkefoldsscanning og stadig få foretaget en 1. trimester scanning (Tidlig scanning).

Trygheds- & trivselsscanning

Til scanningen ser vi på, hvordan barnet trives. Om det vokser som forventet, bevæger sig normalt og om det bruger sine ressourcer optimalt.

Til tryghedsscanningen har vi tid til at fokusere på det, der evt. skulle fylde hos jer. Sig derfor endelig til, hvis bestemte overvejelser fylder ekstra meget.

Hvornår: Uge 14-42
Tid: Op til 30 minutter
Pris: 600 kroner (inkl. fysiske billeder samt video og billeder til telefonen)

Læs mere om Trivselsscanning

Overordnet set har scanninger, der ligger mellem uge 14 og 42, fokus på at vurdere barnets trivsel. Vi ser derfor på, om barnet vokser som forventet, bevæger sig normalt og vurderer fostervandsmængde.

Fra uge 26 indeholder en tryghedsscanning også en måling af blodgennemstrømning (flowmåling) i kar. Herved vurderer vi, om moderkagen fungerer optimalt, og om barnet bruger sine ressourcer rigtigt. Det kan være særligt vigtigt fra uge 37, og hvis du går over termin. På dette tidspunkt er det også vigtigt at vide, om barnet er i hovedstilling, og det giver en scanning et sikkert svar på.

Kønsscanning Basis

Er du nysgerrig efter, om det er er en dreng eller pige, du venter dig? Så er denne scanning det rette valg.

Udover at finde frem til barnets køn, vurderer vi også barnets størrelse, tilvækst, bevægelser og forstervandsmængde. Ønsker du en tidlig misdannelsesscanning, ska du vælge kønsscanning Plus nedenfor.

Skulle det ikke lykkes os at finde frem til barnets køn, får du en ny scanning uden merbetaling.

Hvornår: Uge 16-40
Tid: Op til 30 minutter
Pris: 750 kroner (inkl. fysiske billeder samt video og billeder til telefonen)
Studierabat: 25%

Læs mere om Kønsscanning Basis

Ved vores Kønsscanning Basis gør vi, hvad vi kan for at finde frem til barnets køn. Skulle det ikke lykkes, får I en ny tid uden merbetaling.

Vi kan scanne fra uge 14, men grundlaget er usikkert så tidligt i graviditeten. Selvom oversigtsforhold og barnets lejring er helt optimale, afhænger kønsvurderingen af udviklingen af de ydre kønsorganer, der i nogle tilfælde først er udviklet tilstrækkeligt fra uge 16+2. Efter uge 16+2 er sikkerheden så høj, at I kan få refunderet jeres betaling, hvis jeg ikke har ramt rigtigt med hensyn til kønnet.

Kønsscanning Plus (Tidlig misdannelsesscanning)

Vil du gerne kende barnet køn, samtidigt med at du får en vurdering af eventuelle misdannelser? Så er Kønsscanning Plus det rette valg, for det er netop hvad denne scanning består af.

Hvornår: Uge 16 – 21+2
Tid: Op til 40 minutter
Pris: 1.000 kroner (inkl. fysiske billeder samt video og billeder til telefonen)
Studierabat: 25%

Læs mere om Kønsscanning Plus

Med Kønsscanning Plus kombinerer man en kønsscanning med en tidlig misdannelsesscanning.

Scanningen kan foretages fra uge 15, men det mest optimale er at scanne fra omkring uge 16. Her er barnet så stort, at det i de allerfleste tilfælde er muligt at udelukke de mest alvorlige strukturelle misdannelser.

Til scanningen bliver barnet undersøgt minutiøst igennem fra hoved til fod for at vurdere risikoen for misdannelser i hjerne, hjerte, skelet, nyrer, blære samt mavesæk/bugvæg. Vi måler også barnets størrelse, ser på hvordan moderkagen er placeret i livmoderen, om barnet bevæger sig normalt og om fostervandsmængden er normal.

Skulle det ikke lykkes os at finde frem til barnets køn, får du en ny scanning uden merbetaling.

Det er selvfølgelig også muligt at lave en tidlig misdannelsesscanning uden at få barnets få barnets køn af vide, hvis det ønskes.

Misdannelsesscanning

Til en misdannelsesscanning (også kaldet for 2. trimester gennemscanning) bliver barnet scannet minutiøst igennem fra hoved til fod for at vurdere risikoen for misdannelser.

Udover misdannelser ser vi også efter ”stigmata”, hvilket er én eller flere tilstedeværende detaljer, der kan være associeret med kromosomafvigelse (fx Downs syndrom).

Hvornår: Uge 19-21+4
Tid: Op til 40 minutter
Pris: 1.000 kroner (inkl. fysiske billeder samt video og billeder til telefonen)
Studierabat: 25%

Læs mere om Misdannelsesscanning

Alle gravide i Danmark får tilbudt en misdannelsesscanningen af det offentlige. Hvis du af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at tage imod dette tilbud, har du mulighed for at booke en tid til det her.

Til scanningen bliver barnet undersøgt minutiøst igennem fra hoved til fod for at vurdere risikoen for misdannelser i hjerne, hjerte, skelet, nyrer, blære samt mavesæk/bugvæg. Vi måler også barnets størrelse, ser på hvordan moderkagen er placeret i livmoderen, om barnet bevæger sig normalt og om fostervandsmængden er normal.

Vi måler også barnets størrelse, ser på hvordan moderkagen er placeret i livmoderen, om barnet bevæger sig normalt og om fostervandsmængden er normal. 

Udover misdannelser ser vi også efter ”stigmata”, hvilket er én eller flere tilstedeværende detaljer, der kan være associeret med kromosomafvigelse (fx Downs syndrom).

Det er muligt at vurdere barnets køn, hvis du/I ønsker dette.

Måske har du behov for også at få vurderet længden på din livmoderhals, fx hvis du har fået foretaget en keglesnitsoperation. Du har altid mulighed for at tilkøbe en scanning med måling af livmoderhalsens længde, pris:100 kroner.

Oplys gerne ved bookning at du også ønsker scanning af livmoderhalsen.

Vægt- og Flowscanning

Til en vægt- og flowscanning gør vi status over, hvordan barnet udvikler sig fysisk, og om det bruger sine ressourcer hensigtsmæssigt.

Vi undersøger med andre ord om barnet har det godt og trives. Undervejs holder vi selvfølgelig øje med, hvad barnet laver i maven, hvilket oftest er skønt at følge med i.

Hvornår: Uge 26-42
Tid: Op til 30 minutter
Pris: 750 kroner (inkl. fysiske billeder samt video og billeder til telefonen)
Studierabat: 25%

Læs mere om Vægt- og Flowscanning

Til en vægt- og flowscanning gør vi status over, hvordan barnet udvikler sig størrelsesmæssigt. Her måles barnets hoved, mave og lårben, og ud fra disse mål kan vi lave et estimat på barnets aktuelle vægt. Ydermere vurderes fostervandsmængde og fosterbevægelser.

Endnu vigtigere er det muligt at måle blodgennemstrømningen i karrene, i henholdsvis navlesnoren, samt i nogle bittesmå blodkar i barnets hjerne. Disse flowhastigheder kan give vigtige informationer om, hvordan moderkagens funktion er, og om barnet bruger sine ressourcer hensigtsmæssigt.

Kort sagt giver scanningen et ret tydeligt billede af, om barnet har det godt.

3D/4D scanning

Mange kommende forældre synes, det er spændende at komme til en 3D / 4D scanning. Her har man ofte mulighed for at se barnets ansigtstræk, og om det ligner mor eller far eller ældre søskende.

Man kan være heldig at se barnet lave grimasser, sutte, gabe eller måske åbne øjnene. Hænder og fødder er også virkelig nuttede med 3D teknologi, og kønnet kan fremstå fuldstændig tydeligt.

I forbindelse med en 3D / 4D scanning vil du/I altid blive tilbudt en Vægt- og Flowscanning uden ekstra beregning.

Det optimale scanningstidpunkt er oftest uge 26-32 (tvillinger uge 23-28). Har du en tid i uge 26-32, hvor vi ikke får et billede af barnets ansigt, får du en gratis omscanning.

Får du en tid i uge 32-34, og vi ikke får et billede af barnets ansigt, laves scanningen om til en Vægt- og Flowscanning.

Hvornår: Uge 25-34 (anbefalet uge 26-32)
Tid: Op til 40 minutter
Pris: 1.250 kroner (inkl. fysiske billeder samt video og billeder til telefonen)
Studierabat: 25%

Livmoderhalsscanning

Længden på din livmoderhals kan vurderes ved en indvendig scanning (gennem skeden) på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten.

Du kan have behov for en scanning af din livmoderhals, hvis du tidligere har fået foretaget en keglesnitsoperation, har mange plukkeveer / tyngdefornemmelse, tidligere har født for tidligt, hvis du venter tvillinger eller af en anden grund er bekymret for at føde for tidligt.

Hvornår: Alle uger
Pris: 100 Kroner
Scanningen er altid i forbindelse med en anden scanning.

Tilbage til oversigten